• Home
  • Traduceri legalizate

Traduceri legalizate

Traducerea legalizată este o traducere efectuată de către un traducător autorizat, procedura continuând apoi prin legalizarea traducerii de către un notar public.

Notarul Public certifică faptul că semnătura de pe traducere aparține într-adevăr unui traducător autorizat de către Ministerul Justiției. 

Prin semnătura și ștampila traducătorului autorizat, aplicată pe traducere, se certifică faptul că prin traducerea efectuată nu s-a modificat conținutul și sensul textului din documentul original prezentat pentru traducere.

Pentru ca o traducere autorizată să poată fi legalizată la un notariat public, este necesară întotdeauna prezentarea în fața notarului a documentului în original de pe care s-a efectuat traducerea autorizată. Apoi, prin încheierea de legalizare și semnătura notarului public se certifică faptul că documentul a fost tradus de către un traducător autorizat.

Pentru ca un notar public să poată certifica semnătura traducătorului, traducătorul care a efectuat traducerea documentului, trebuie să depună un specimen de semnătură într-un registru păstrat la sediul biroului notarial unde se efectuează legalizarea documentului tradus.