• Home
  • Interpretariat engleza si italiana

Interpretariat engleza si italiana

– interpreţii sunt autorizaţi de Ministerul de Justiţie

– interpreţii sunt calificaţi pentru a efectua traduceri faţă în faţă, ceea ce înseamnă că vei avea siguranţa calităţii

– îţi putem oferi asistenţă în cazul în care reuniunea sau evenimentul de care te ocupi impune traducerea dintr-o limbă sursă în mai multe limbi ţintă

Te invităm să ne contactezi când ai nevoie de servicii rapide pentru interpretariat prestate la un nivel înalt de calitate

Interpretariat pentru conferințe sau Interpretariat simultan

Interpretariatul simultan 

Aşa cum arată şi denumirea – înseamnă că interpretul traduce traduce în/dintr-o limbă străină, diferită de a vorbitorului, fără a-l întrerupe pe acesta. Spre deosebire de interpretariatul consecutiv (despre care vom vorbi imediat), în cazul interpretariatului simultan, vorbitorul nu se opreşte pentru a-i acorda interpretului timp să traducă. Interpretariatul simultan este cel mai frecvent întâlnit, dar şi cel mai complex.

Ai nevoie de interpretariat simultan la o conferinţă, un summit (interpretariat simultan la cască) sau în discuţii la care doar câţiva dintre membri nu înţeleg limba vorbită de către ceilalţi (interpretariat simultan tip whispering/chouchoutage). Într-o astfel de situaţie, traducătorul va fi poziționat foarte aproape de cei care nu înţeleg limba respectivă, fără a avea nevoie de cască sau de amenajarea unor boxe speciale.

Un interpret simultan cu experienţă se va strădui să interpreteze nu numai semnificaţia sensului, dar şi intenţia şi emoțiile interlocutorului. De fapt, rezultatul final este o etapă intermediară de comunicare ce permite ascultătorilor în limba ţintă să perceapă mesajul similar celor care înţeleg limba maternă. Interpreţii simultani cu experienţă nu traduc numai cuvintele, ci şi ideile, sensul şi emoția, prin urmare competenţele culturale şi cunoştinţele din domeniul respectiv joacă un rol esenţial.

Interpreţii simultani trebuie să gândească şi să vorbească în acelaşi timp, iar această deprindere este greu de obţinut. Precizia şi acurateţea trebuie să se regăsească obligatoriu în munca lor. Aşadar, data viitoare când vei participa la o conferinţă, o prezentare comercială, o întâlnire sau în orice altă situaţie la care întâlneşti traducători, aminteste-ţi de calităţile lor şi preţuieşte-le munca!

Interpretariat consecutiv

Interpretariatul consecutiv înseamnă că vorbitorul se opreşte la anumite intervale de timp, permiţându-i traducătorului să realizeze traducerea. De obicei, vorbitorul face o pauză după fiecare propoziţie sau frază.

Deşi acest proces este mai îndelungat, el asigură o traducere mai bună şi mai completă deoarece interpretul are mai mult timp la dispoziţie pentru a realiza traducerea. De asemenea, spre deosebire de interpretariatul simultan, interpretul consecutiv nu are nevoie să „comprime traducerea”, ceea ce se întamplă frecvent în cazul interpretariatului simultan.

În general, pentru interpretariatul consecutiv un singur traducător este de ajuns. 

Când ai nevoie de interpretariat consecutiv?

– în întâlniri de afaceri, conversaţie;

– semnare de contracte la sediul biroului notarial;

– discuţii telefonice, interpretariat prin telefon;

– deschidere conturi, obţinere credite la bănci;

– însoţirea clienţilor externi în călătoriile din ţară, ghizi turistici.

Interpretariat prin telefon

În cazul în care prezenţa traducătorului nu este absolut necesară, îţi oferim un serviciu convenabil din punct de vedere al costului: traducerea  prin intermediul telefonului. Această metodă de interpretariat este de preferat atunci când există la dispoziție mijloace moderne de comunicare, la care au acces toți membrii discuției.

Întâlnirile de acest gen sunt mai scurte decât conferințele și pot avea de la doi la mai mulți participanți. Un singur traducător este suficient pentru a facilita dialogul între aceștia. Pentru ca întâlnirea să decurgă în condiții optime este necesar ca:

– traducătorul să cunoască naționalitățile participanților la discuție și să aibă cunoștințe culturale

– calitatea echipamentelor (telefoanelor) să fie ridicată pentru a se înțelege foarte bine textul

– sala de ședințe să fie lipsită de zgomote și alte surse de distragere a atenției