• Home
  • Traduceri autorizate

Traduceri autorizate

Traducerea autorizată este o traducere efectuată de către un traducător autorizat, adică un traducător care deține o autorizație eliberată de MINISTERUL JUSTIȚIEI. 

Prin semnătura și ștampila traducătorului autorizat, aplicată pe traducere, se certifică faptul că prin traducerea efectuată nu s-a modificat conținutul și sensul textului din documentul original prezentat pentru traducere.